Samskapa verksamhetens arbete = arbeta modernt!

Chef och medarbetare tillsammans för att uppnå verksamhetens mål och mening. Låter det för bra för att kunna vara sant?

Samskapa är ett ganska nytt och ovanligt begrepp. Det grundar sig i att både chef och medarbetare är aktiva, istället för att vara växlande passiva. Det är vanligt att medarbetare gärna vill att chefen ska ta fram förslag på vad medarbetaren ska arbeta med under kommande år/period. Chefer tar gärna också den rollen och ser det som en del av uppgiften i styrning och ledning. Men om arbetet ska genomsyras av glädje, kreativitet och framåtanda, behöver vi ändra på det. Låta medarbetare vara med i processen på riktigt och inte bara vara delaktiga, utan också styra sin egen arbetsinsats under året. Låta medarbetaren få arbetsansvaret och leda sig själv i den överenskommelsen som ni har gjort. Då får chefen ett uppföljningsansvar och medarbetaren ett arbetsansvar. Arbetet blir roligare och mer meningsfullt för både chef och medarbetare. Ingen är passiv – alla är aktiva med rätt uppgifter. Samskapa är ett modernt sätt att arbeta på, som bygger på det skandinaviska ledarskapet. Ett ledarskap som är mindre auktoritärt och mer inkluderande. Ett ledarskap som skapar förståelse genom god kommunikation. Med andra ord det som så gott som alla chefer vill uppfattas som. Det som de flesta chefer hoppas kunna leva upp till. Samskapa är alltså den nya svarta!